Vi förädlar skog

Välkommen till Falan Skog, ett certifierat företag som tar ett helhetsgrepp om din skogsfastighet. Vi köper alla förekommande sortiment av skogsägare i södra Sverige och är inte bundna till någon industri. Dessutom erbjuder vi kunskap inom allt från rådgivning till avverkning. Produktion av fasta biobränslen är också en viktig del.

Mervärde för kunderna

Falan Skog arbetar långsiktigt med att förädla din skog, antingen som ett helhetsåtagande eller som konsulter. Vi utför bland annat markberedning, avverkning och sköter kontakterna med berörda myndigheter.

Grön kompetens

Vi är ett sammansvetsat team med lång erfarenhet av ståndsortsanpassat skogsbruk. När vi behöver fler händer har vi ett väletablerat nätverk av certifierade entreprenörer som hjälper oss – under vår arbetsledning.