Vårt namn är en del av vårt ursprung

I början av vår verksamhet levererade vi lokalproducerad flis inom Blekinge. Då hette vi Blekinge Flis av naturliga skäl. Men sedan utvecklades affären, vi expanderade och kom allt längre utanför länsgränsen. Så då bestämde vi oss för att hitta ett nytt namn: Falan. Namnet är hämtat från den lilla byn där vi startade 2006.

Ola Petersson, vd

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se