Blekinge Flis AB har bytt namn till Falan Energiflis

Affärsidén är densamma, men namnet är nytt. Framöver kommer det nya namnet Falan Energiflis att fasas in på allt från brevpapper till bilar.

– I början av vår verksamhet så levererade vi lokalproducerad flis inom Blekinge, säger VD Ola Petersson. Då kändes namnet rätt, men i och med att vi expanderade och kom allt längre utanför länsgränsen så började vi fundera på ett namnbyte. Det blev Falan Energiflis. Namnet är hämtat från den lilla byn där vi startade 2006.

Adress: Falan Energiflis AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se