Omvandla råvaran till ren energi

Falan Skog startade som ett bolag specialiserat på energiflis. Den kompetensen har vi fortfarande kvar – och har dessutom förfinat processen genom åren.

Speciallösningar med specialmaskiner

Falan Skog är experter på att utvinna energiråvara ur avverkningsrester med egen produktion och logistik. Vi provar alltid nya modeller för att förbättra råvaran och vår service. Samtidigt försöker vi minska vår miljöpåverkan genom att undvika mellanlagring och onödiga transporter. Ambitionen är att jobba så lokalt som möjligt, oavsett vart uppdragen finns.

Energiråvara till salu

Falan Skog säljer miljövänlig energiråvara till kraftvärmeverk och industrier. Tillsammans med kunden kommer vi fram till rätt kvalitet och pris. Därefter upprättar vi en leveransplan med de kvoter som ska uppfyllas. Vi håller en hög servicegrad och är flexibla, mycket tack vare egen transportledning och nära samarbete med våra entreprenörer.