Kunden har ordet

Falan Skog har kunder och samarbetspartners i olika branscher och med olika behov. Här kan du läsa vad några av dem har att säga om oss, samt hitta några referenspersoner.

Affärsverken, Karlskrona
2008 togs det ett beslut om byggnation av ett modernt kraftvärmeverk i Karlskrona. Byggnationen inleddes i mars 2009 och i september 2012 var kraftvärmeverket färdigt för drift. Kraftvärmeverket levererar miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. I första hand drivs kraftvärmeverket med förnyelsebart biobränsle – det vill säga olika former av trä. Falan Skog har sedan 2008 levererat lokalproducerat biobränsle till Affärsverkens anläggningar, både kraftvärmeverket Mältan samt värmeverket på Gullberna.

”Affärsverkens uppdrag är att leverera lokalproducerad värme och energi. Det är precis vad Falan Skog hjälper oss att åstadkomma genom resurseffektiv produktion och transport av biobränsle med stort miljöfokus genom hela kedjan.”

Affärsverkens VD Tomas Eriksson

Tomas Eriksson
CEO på Energi

Johannishus Godsförvaltning AB
En av våra samarbetspartners är Johannishus Godsförvaltning AB som förvaltar produktiv skogsmark på 6026 hektar. Falan Energiflis hanterar allt från skotning till avverkning och flisning för godset. Vi har också olika lösningar när det gäller avsättning för Johannishus rundved och biprodukter från deras vedtillverkning.
Vi utför även specialuppdrag som kan innebära att ta emot extremt stora volymer på kort tid, även utanför högsäsong. Med smart logistik använder vi våra resurser på ett effektivt sätt, samt sätter volymerna till användning snabbt innan de minskar i energivärde.

”Styrkan med Falan Skog är att de finns nära och har en organisation med korta beslutsvägar och mandat att verkställa saker snabbt. Som en av de största godsägarna i Blekinge tycker vi också det är trevligt att det blir en lokal avsättning av materialet.”

Magnus Roth
Förvaltare Johannishus Godsförvaltning

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se