Alla tjänar på biobränsle

Falan Skogs motto är ”Lokalt är miljövänligt”. Vi ser oss som en miljöentreprenör i första hand och har valt att nischa oss som den mest miljövänliga biobränsleproducenten. Vi köper in råvara, producerar och levererar energiflis så lokalt som möjligt för att minimera transportavstånden och minska miljöpåverkan. Det är en enkel idé, men den har visat sig lönsam. En bidragande orsak är att vi specialiserat oss på kunskap kring hela hanteringen, samt att vi har personal och lagringsterminaler på de platser där vi är verksamma.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se