Certifiering

Falan Skog är certifierade FSC® vilket är unikt för en biobränsleproducent. Certifieringen innebär att vi står för ett miljöanpassat och samhällsnyttigt skogsbruk. Läs mer om FSC® här. Vi arbetar också med att certifiera oss enligt ISO 14000 och ta fram en gällande policy.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se