Energiflis

Den största biobränsleresursen kommer från skogen. Den energiflis som vi framställer kommer främst från de delar av träden som skogsindustrin inte kan använda till virke eller papper. Rester från sågverk och från massaindustrin kan också användas. Vi strävar efter att alltid ha hög energimängd i den flis vi producerar. Det handlar i sin tur om hur materialet skotats ut och hur det ska torka optimalt. Därför försöker vi alltid vara med i hela processen från skog till panna, så att kvaliteten kan säkerställas.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se