Smart produktionslösning

Vår främsta tillgång – förutom personalens kunskapsbank – är våra produktionslösningar som exempelvis innefattar en huggbil som körs i par med en bil optimerad för hög nyttolast. 25 ton nyttolast är vanligt på en huggbil, men med vårt system når vi en nyttolast på nära 65 ton på två bilar. Vårt system har visat sig förbruka 20 procent mindre diesel per producerad megawatt timme, vilket vi är mycket stolta över. Vi använder denna typ av produktionslösning, istället för enbart skotarhugg, vilket möjliggör kortare ledtider och just in time-leveranser. Vi har även skotarhugg för objekt som inte är nåbara för en huggbil. Vi drivs av att vara framkant när det gäller utveckling av vår bransch.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se