Utmärkelser

Falan Skog har fått flera utmärkelser för sitt arbete.

Anders Wall-stipendiet för landsbygdsutveckling 2012
Motivering: ”För att med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat ett framgångsrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.”
Stipendiet delades ut av kung Carl XVI Gustaf i samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm den 28 januari 2012.

Årets Landsbygdsföretagare 2012
Motivering: ”Ett spännande och snabbväxande företag som etablerat sig på marknaden genom att kombinera kreativitet och balanserat risktagande. Företaget har lyckats med att nischa sig och verka för ett miljövänligt alternativ samtidigt som man håller en hög service mot kunderna.”

Ernst & Young Entrepreneurof the year 2012 – Årets manliga stjärnskott
Motivering: ”Årets manliga stjärnskott går till en ung, orädd entreprenör som lyckats göra helt tvärtom emot vad alla andra i branschen gör. Han är innovativ och ser hela kedjan när han utvecklar sitt företag med mycket hjärta. Han har ett stort miljöperspektiv, brinner för sin produkt och har varit duktig på att skapa nya och värdefulla nätverk, kontakter och styrelse. Där andra ser biprodukter ser vårt stjärnskott kärnprodukter och lönsamhet. Med sitt personliga engagemang har han lyckats bygga förtroende hos befintliga och nya kunder och på så vis skapa starka och långsiktiga kontrakt.”

2603162_1200_675

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se