Till din tjänst

Falan Skog kan erbjuda flera tjänster – och så klart även ge rådgivning om du undrar vad som är bäst för din skog. Kan vara bra när du har objekt som kräver det lilla extra.

Skotning
Vi hjälper till med skotning av rundvirke, träddelar och Grot. Alltid med stor varsamhet i terrängen. Om du skotar själv är det viktigt att du använder risgrip. Låt alla barr ramla av och se till att materialet torkar ordentligt innan skotning. När det gäller lövträd är inte torktiden lika viktig. Täck vältan med papp. Vi tillhandahåller gärna pappen. Ring oss så tar vi hand om allt.

Restaurering
Vi restaurerar eftersatta och svåravverkade beteshagar och åkerrenar. Med ett så kallat klippaggregat, eller vid behov manuell fällning, utför vi avverkningar i syfte att öppna upp landskapet och hålla det öppet.

Energigallring
Vi utför energigallring, vilket innebär att vi gallrar utan hänsyn till att träden ska bli massaved. Allt duger nämligen till biobränsle. Energigallring kan vara särskilt lönsamt i så kallade ”konfliktbestånd” som inte röjts i tid.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se