Energiflis är vår huvudsyssla

Falan Skog är intresserade av att köpa råvara från alla aktörer och markägare. Stora som små. Vi köper Grot, energived eller helträd och är inte låsta vid en specifik typ av affärsuppgörelse. Utefter de förutsättningar som passar dig bäst upprättar vi ett kontrakt på ditt objekt där vi bland annat anger tidsram, betalningsvillkor och pris.
Vare sig du driver sågverk, är markägare eller förvaltare så får du en stabil köpare och finansiellt stark samarbetspartner som sätter dig främst.

Adress: Falan Skog AB, Falan 110, 373 44 Rödeby // Telefon: 010-155 00 90 // E-post: info@falan.se