Skog i trygga händer

Skogen är vår framtidsresurs. Vi är experter på ståndsortsanpassat skogsbruk och erbjuder ett långsiktigt, hållbart helhetskoncept från planering till avverkning – alltid med skogsägarens önskemål i första rummet.

Rätt insats i rätt tid

Som skogsägare är det mycket att tänka på. Därför väljer allt fler att anlita oss för att ta ett helhetsansvar för markberedning, plantering, plantbehandling och skogsvård. Vi ser till att insatser görs i rätt tid från att plantan sätts i marken till föryngringsavverkning. Uppdragen utförs med både varsamhet och noggrannhet, oftast av oss själva eller med hjälp av certifierade maskiner och entreprenörer.

Mer än trädfällning

Att avverka är ett hantverk, särskilt när lagkrav och önskemål från skogsägaren ska följas. Falan Skog utför alla sorters uppdrag och avverkar med hjälp av certifierade maskiner och entreprenörer, vilket gör oss flexibla och snabba. Vill du bevara särskilda trädslag, anpassa marken för jakt eller något helt annat? Vi vet hur du får snyggt och prydligt resultat.