Helhetsansvar för skogens bästa

Falan skog erbjuder en rad tjänster för skogsägare. Vi köper exempelvis alla sorters virke, främst i södra Sverige, och kan även vara rådgivande konsulter. Vi kan åta oss att förvalta din skogsfastighet, vilket innefattar alla våra tjänster. Utifrån dina önskemål utför vi det som krävs för att nå bäst resultat.

Sälj din råvara till oss

Falan Skog är intresserad av att köpa alla sortiment av skogsråvara. Vi är en stabil inköpare med god betalningsförmåga och en oberoende aktör på marknaden. Det innebär att vi inte är styrda av krav från någon specifik industri, utan kan använda råvaran där den passar bäst. Något som skapar mervärden både för skogsägaren som säljare – och industrin som köpare.

Förvaltning på kundens villkor

Falan Skog är en oberoende partner som utför helhetsförvaltning av skogsfastigheter. Det betyder att vi enbart jobbar utifrån skogsägarens ekonomiska och naturbevarande målsättningar, samt följer alla myndighetskrav. Vi kan även ta hand om bokföring, deklaration, arv eller annan juridik. Som enskild skogsägare är det mycket att hålla reda på, särskilt över långa omloppstider. För oss är det en naturlig del av jobbet.

Goda råd i rätt tid

Skogsägare som vill anlita en konsulterande rådgivare är välkomna till oss. Vi kan komma ut några timmar och ge förslag kring planering av fastigheten, vara ett bollplank för ett specifikt projekt eller agera tillfällig myndighetskontakt. Skogen är en ständigt föränderlig spelplan, men vi håller koll på vad som gäller och hjälper dig komma fram till rätt beslut.